برگزاری سلسه کارگاه های تسهیل گری – آموزش – ترویجی زنجیره زعفران

در راستای "مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب دشت شیروان - فاروج" سلسله کارگاه های تسهیلگری - آموزشی - ترویجی "زنجیره ارزش زعفران" برگزار می‌گردد.

برگزاری سلسله کارگاه های تسهیلگری - آموزشی - ترویجی بنا به درخواست کشاورزان می باشد

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی برون سازمانی، طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

اولین جلسه شورای حفاظت آب شهرستان فاروج با موضوع طرح مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب در دشت شیروان - فاروج

جلسه ای مورخ 98/2/31 جهت معرفی طرح مدیریت مشارکتی به اعضا شورای حفاظت در فرمانداری شهرستان فاروج

ادامه مطلب ...

جلسه برون سازمانی، طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

جلسه مورخ 98/2/18 در محل جهادکشاورزی استان خراسان شمالی با حضور نماینده جهاد کشاورزی استان ، مدیریت آب و خاک و امور فنی و سایر کارشناسان جهادکشاورزی با کارشناسان شرکت مشاور

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی برون سازمانی ،طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

جلسه مورخ 98/2/25 در محل فرمانداری شیروان: با حضور فرماندار، بخشدار بخش مرکزی ، رئیس جهاد کشاورزی شیروان و رئیس اداره تعاون روستایی شیروان کارشناسان مشاور

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی برون سازمانی، طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

دومین جلسه شورای حفاظت آب شهرستان شیروان با موضوع طرح مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب در دشت شیروان – فاروج

جلسه مورخ 98/3/1 در فرمانداری شهرستان شیروان با حضور مشاور اجتماعی طرح، شرکت آمایش و توسعه شرق و نماینده شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی برون سازمانی، طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

اولین جلسه شورای حفاظت آب شهرستان شیروان با موضوع طرح مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب در دشت شیروان - فاروج

جلسه در تاریخ 98/1/25 جهت معرفی طرح مدیریت مشارکتی به اعضا شورای حفاظت آب در فرمانداری شهرستان شیروان با حضور مشاور اجتماعی طرح"شرکت آمایش و توسعه شرق" برگزار گردید.

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی درون سازمانی ،طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

مورخ 97/9/22 جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی جهت پیشبرد طرح مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج با حضور کارشناسان ستادی و میدانی طرح برگزار شد .در این جلسه  لیست برخی اقدامات کوتاه مدت مشخص شد.

ادامه مطلب ...

خبر ویژه جلسه هم اندیشی طرح مشارکت یکپارچه منابع آب دشت شیروان -فاروج

با حضور شرکت مشاور (آمایش و توسعه شرق)و کارفرما(شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی) ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی دشت شیروان و فاروج در خراسان شمالی

ادامه مطلب ...

برگزاری سلسله جلسات درون سازمانی در خصوص طرح مدیریت مشارکتی منابع آب دشت شیروان فاروج

جلسه مورخ 97/6/15 به منظور هم اندیشی در خصوص پیشبرد طرح مدیریت مشارکتی منابع آب با حضور مشاورین شرکت آمایش و توسعه شرق و همکاران شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در محل شرکت برگزار گردید

ادامه مطلب ...
123 movies