بنا به درخواست کشاورزان زعفران کار فاروج، سلسله کارگاه های تسهیلگری - آموزشی - ترویجی "زنجیره ارزش زعفران" در راستای "مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب دشت شیروان - فاروج"، برگزار می‌گردد.

برگزاری کارگاه توسط مشاور شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی (شرکت آمایش و توسعه شرق) با همکاری زعفران کاران شهرستان فاروج، بخش آب و کشاورزی اتاق بازرگانی کشور، با هماهنگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، جهادکشاورزی استان خراسان شمالی و فرمانداری فاروج می باشد.

جلسه اول:

 تاریخ  برگزاری : 98/6/13 

 موضوع کارگاه : کاشت زعفران
محل برگزاری کارگاه : حسینیه روستای سه گنبد شهرستان فاروج 

جلسه دوم:

 تاریخ برگزاری : 98/6/21 

موضوع کارگاه :  کودهای مورد نیاز کشاورزان زعفران کار

محل برگزاری کارگاه : حسینیه روستای سه گنبد شهرستان فاروج