جلسه توجیهی طرح مشارکت استقرار الگوي مديريت مشارکتي و يکپارچه منابع و مصارف آب دشت شیروان در محل فرمانداری شیروان

جلسه با حضور فرماندار محترم شیروان جناب آقای امین رضا مرآتی و نمایندگان شرکت آمایش و توسعه شرق پیرامون طرح مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب در دشت شیروان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

خبر ویژه جلسه تبیین روند انجام کار در مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی در دشت شیروان -فاروج

جلسه مورخ 97/5/1 در محل شرکت آب خراسان شمالی با حضور نمایندگان شرکت آب و نمایندگان شرکت مشاور در خصوص تبیین روند انجام کار در پروژه مذکور برگزار شد .

ادامه مطلب ...
soap2day