شركت مشاور آمايش و توسعه شرق به شماره ثبت 19864 از مهرماه 1382 شروع به فعالیت نموده است. اعضاء شركت آمايش و توسعه شرق قبل ازتاسیس رسمی شرکت واخذ رتبه از سال 1370 ازطریق دانشگاهها و پژوهشکده امیرکبیرطرح های متعددی را به انجام رسانیده‌اند . بالاترين سرمايه شركت نيروي كارآمد ومتخصص آن مي باشدشركت مهندسین مشاور آمايش و توسعه شرق شرکتی دانش بنیان است و در این راستا اعضای شرکت اقدامات زیر را انجام داده اند:

- برگزاری همایش ها, سمینارها و میزگردهای تخصصی متعدد از سال 1364

- انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال 1365

انتشار فصلنامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدار

- انتشار مجله اقلیم شناسی

- تاسیس کتابخانه تخصصی با بیش از 12000 جلد کتاب

- تاسیس پژوهشکده امیرکبیر

- تاسیس بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق

- انجام بیش از 90  پروژه تحقیقاتی در حوزه محیط زیست ، جغرافیا و برنامه ریزی فضایی ، کشاورزی ، آبخیزداری ،منابع طبیعی و شهرسازی 

- تشکیل حدود 65 تشکل مردمی در راستای اصل 44 قانون اساسی در زمینه مدیریت منابع آب در استانهای خراسان رضوی و شمالی 

- ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت آمایش و توسعه شرق ، پژوهشگاه شاخص پژوه ، شرکت آبانگاه و بنیاد فرهنگ وتمدن کاوشگران میراث شرق با هدف اجرایی شدن

 اخذ گواهی مدیریت سبز در استان خراسان رضوی طی نامه شماره 20419 مورخ 94/9/7 اداره محیط زیست استان 

در حال حاضر شرکت آمایش و توسعه شرق دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه 

گرید پایه 1 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

گرید پایه 3 مطالعات محیط زیست

گرید پایه 3 مطالعات کشاورزی ، دامپروری و منابع طبیعی 

و پروانه فنی و مهندسی از سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گواهينامه ايزو    

 

 

 


 

 

 

 

 

soap2day