مطالعات طرح اصلاح، بهبود و توسعه روشها و فناوری های بازیافت مواد شهر مشهد

كارفرما : دانشگاه تربیت مدرس تهران

سال انجام طرح : 1380    

محدوده طرح : مناطق دوازده گانه شهر مشهد 


اهداف و دستاوردهاي طرح:

 انجام مطالعات در خصوص وضعیت پسماندهای قابل بازیافت در شهر مشهد

آنالیز فیزیکی وشیمیایی پسماندهای خانگی شهر مشهد در سالهای 81-1380

 ارایه روش هایی برای بهبود و توسعه فناوری های بازیافت در شهر مشهد

 پيشنهاد راه اندازي صنايع بسته بندي و سورتينگ در يك چشم انداز 10 ساله 

 پیشنهاد احداث کارخانجات مورد نیاز با توجه به وضعیت پسماندهای قابل بازیافت مشهد

يكي از مهمترين پيشنهادات اين طرح بر انتخاب شيوه مديريتي است كه منجر به كاهش توليد زباله شود

براي زائدات فساد‌پذير شهر مشهد كه حدود 300 هزار تن در سال (1380 ) مي‌باشد، كارخانه توليد برق از مواد زائد شهري پيشنهاد شده است. 

 

ایجاد شهرک بازیافت و واحدهای پیشنهادی بازیافت در منطقه مورد مطالعه توسط مشاورsoap2day