شرکت آمایش و توسعه شرق مطالعات جامع و متعددی در زمینه مدیریت جامع پسماند در سطوح مختلف استانی- شهرستانی- شهری و روستایی انجام داده است.

4-مطالعات طرح توجيه فني و اقتصادي بازيافت زباله هاي شهري منطقه خراسان

5-مطالعات طرح جامع مديريت پسماند 44 روستای حاشيه شهر مشهد

6-مطالعات طرح جامع مديريت پسماند شهر شاندیز و بافت های جمعیتی پیرامون


 

soap2day