پروژه ها و فعالیت های در دست انجام :

1- استقرار الگو مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب در دشت شیروان-فاروج

2- نظارت بر خدمات مشاور انجام مطالعات برنامه آمایش استان اردبيل

3- نظارت بر خدمات مشاور انجام مطالعات برنامه آمایش استان ایلام

4- طرح تعاونی‌های آب‌بران تطبیق مهندسی اجتماعی و فنی در امورآب (مطالعه موردی؛ خراسان رضوی و خراسان شمالی)

5- تهیه طرح های هادی روستاهای : گوش لاغر،قوش،چشمه گل ،امغان،گناباد،سرک،گروه،گرو از توابع شهرستان های تربت جام- مشهد- چناران