شرکت مشاور آمایش و توسعه شرق دارای مجوز آموزش مدیریت سبز به سازمانهای اجرایی و ادارات دولتی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی می باشد 

مدیریت سبز

مدیریت سبز" مدیریتی است که دانایی‌ها و اندوخته‌های علمی را با مهارت‌های تجربی می‌آمیزد و در جهت تولید و ارایه کالاها و خدمات سالم‌تر، پاک‌تر، بی‌خطرتر و با کیفیت تر می‌کوشد.  فلسفه اساسی و زیربنایی مدیریت سبز، لزوم هم‌خوانی با طبیعت است. مدیریت سبز به عنوان یک رویکرد مدرن زیست محیطی درسازمان ها با تاکید بر یکپارچگی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جهان اجرا می­گردد.


 

اهم اهدافی که از استقرار رویکرد مدیریت سبز در سازمانها دنبال می گردد عبارتند از:

کاهش هزینه­ ها ( انرژی، آب، مواد مصرفی، حمل و نقل , ...)

- نهادینه شدن نگرش سبز در میان نیروی انسانی

-بهینه سازی مصرف آب و انرژی (برق، گاز و سوخت های فسیلی)

-كاهش حجم پسماند تولید شده و بهبود مديريت مواد پسماند

-تعدیل مصرف مواد اولیه، مصرفی و بویژه کاغذ با اتخاذ تدابیر صرفه جویانه

-ارتقای کیفیت محیط داخلی ساختمان بر اساس شاخص های ارائه شده (هوا، صوت و... (


- مستندات قانونی:

اصل پنجاهم قانون اساسی :
جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است


- 
مدیریت سبز و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور:

ماده 190 قانون : "كليه دستگاه هاي اجرائي و موسسات و نهادهاي غير دولتي موظفند جهت کاهش اعتبارات هزينه اي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات، كاهش مواد زايد جامدو بازيافت طبق آيين نامه سازمان حفاظت محيط زيست اقدام نمايند."

آیین ­نامه اجرایی ماده 90 مصوبه 1391/2/12 هیات وزیران : "معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است شاخص هاي مديريت سبز دستگاه هاي اجرايي را به عنوان بخشي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ياد شده (موضوع مواد 81و 82  قانون مديريت خدمات كشوري) لحاظ نمايد. دستگاه هاي اجرايي موظفند شاخص هاي اعلام شده را محاسبه و در چارچوبشاخص هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي متبوع خود لحاظ نمايند. "

- رویکرد مدیریت سبز در استان خراسان رضوی:

طبق صورتجلسه مورخ 12/11/1394 و شماره 35401/67/38 استانداری خراسان رضوی مقرر گردید به منظور تشویق دستگاه­های اجرایی استان، هزینه ­های انجام شده در جهت مدیریت سبز  و با تایید موضوع توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، تا حد 1% به تخصیص اعتبارات تملک آن دستگاه اضافه شود.

 

برنامه اجرایی استقرار مدیریت سبز در استان

با هدف اجرایی شدن مدیریت سبز در استان خراسان رضوی کنسرسیومی متشکل از شرکت آمایش و توسعه شرق- پژوهشگاه شاخص پژوهشرکت آبانگاه و بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق ایجاد و طی نامه شماره 20419  مورخ  7/9/94 اداره محیط زیست استان به تایید رسیده است.

فرایند اجرایی پیشنهادی استقرار مدیریت سبز توسط این کنسرسیوم در دو فاز می باشد:

فاز اول: اطلاع رسانی و ارتقای آموزش کارکنان در زمینه برنامه مدیریت سبز با هدف نهادینه سازی این رویکرد و زمینه سازی انجام فعالیت­های سخت افزاری مورد نیاز

فاز دوماجرای عملیات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه، جهت انجام تغییرات لازم در راستای تحقق شاخص­های مد نظر مدیریت سبز در هر سازمان
 

soap2day