ارزیابی اثرات زیست محیطی خط انتقال گاز حسن سو- پیش قلعه راز

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور سیبا نقش توس (مشاور فنی شرکت گاز خراسان شمالی) 

سال انجام طرح : 1387

محدوده مورد مطالعه : بخشی از استان خراسان شمالی در فاصله 35 تا 50 كيلومتري غرب و شمال غرب شهر بجنورد 

(محدوده پيشنهادي جهت اجراي پروژه انتقال گاز از حسن سو تا راز از مسیرهای تپه ماهوری و دشتی تا نواحی کوهستانی و صخره ای امتداد یافته است)اهداف طرح:

1- توسعه و بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساکنين منطقه 

2- گاز رساني به اقصي نقاط کشور  (به‌عنوان دستور کار شرکت ملي گاز ايران)  

soap2day